BEZOEK PENITIAIRE INRICHTING DORDRECHT

Op een uitnodiging van Dominee Jan Krayenveld kreeg ik de mogelijkheid om in de gevangenis van Dordrecht te spreken tijdens een kerkdienst op een zondagochtend.

De gedetineerden waren zo enthousiast waardoor ik gevraagd werd om ook in de middag te spreken. 

Veertig gedetineerden hadden samen een brief opgesteld en naar de directie van de gevangenis gestuurd, met de vraag of ik vaker mag komen spreken. Dit verzoek werd serieus genomen en doorgestuurd naar de Raad van Kerken. 

Het voorstel van de Raad van Kerken is dat ik zelfs in meerdere gevangenissen van Nederland kan spreken.

In juni 2019 zal ik naar Nederland terugkomen om in deze gevangenissen te spreken.