onze visie en missie

Visie

Het doel van stichting “Het Beginpunt” is om een brug te bouwen tussen de ex-gedetineerden en de samenleving door ex-gedetineerden te rehabiliteren en resocialiseren. Hierbij wordt rekening gehouden met de psychische, sociale en emotionele aspecten. Stichting “Het Beginpunt” staat voor een veilige samenleving zonder criminaliteit.

 

Missie

Stichting “Het Beginpunt” gelooft dat (ex) gedetineerden het recht hebben op een nieuwe kans in de samenleving. Dit is alleen mogelijk als zij:

-      Bewust worden van het doel van hun leven

-      Verbroken relaties herstellen met familieleden       

       en naasten

-      Adequate nazorg ontvangen 

-      Verantwoordelijkheden nemen voor hun daden          

       m.b.t. de slachtoffers

-      Na de detentie voor een bepaalde periode in een goed          leefklimaat terecht te komen

-      Mogelijkheid om eventuele trauma's te verwerken

-      Vooruitzicht op een baan en of studie